ವಿಡಿಯೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

07-07-22 08:01 pm ವಿಡಿಯೋ

ಡ್ರಗ್ಸ್ ನೀನೂ ತಿಂತೀಯಾ, ತಿನ್ನಿಸುತ್ತೀಯಾ ? ಕಮಿಷನರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ | IPS Police Commissioner Shashi Kumar

ನಪ್ಪಾ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟ್ಯಾಟು ಹಾಕಿಸಿದ್ದೀಯಾ? ಡ್ರಗ್ಸ್ ನೀನೂ ತಿಂತೀಯಾ, ತಿನ್ನಿಸುತ್ತೀಯಾ ? ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಿಶೋರ್ ಗೆ ಕಮಿಷನರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ Rowdy Parade in Mangaluru, Police commissioner Shashi Kumar warns Drug accused Dancer Kishor Shetty of so many tattoos on his body, enquires him whether he is involved in drug supply or consumption now.