ವಿಡಿಯೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

12-04-21 03:49 pm ವಿಡಿಯೋ

ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಟಿಬಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ; ವಿದೇಶದಿಂದ್ಲೇ ಆಪರೇಶನ್ ! ಮಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸೆಟ್ಲಮೆಂಟ್, ದರೋಡೆ, ಕಿಡ್ನಾಪ್, ಕೊಲೆ !

ಹಣಕಾಸು ಸೆಟ್ಲ್ ಮೆಂಟ್, ದರೋಡೆ, ಕೊಲೆ, ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ.