ವಿಡಿಯೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

11-09-20 07:31 pm ವಿಡಿಯೋ

ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದ ಬೋಟ್ ನಿಂದ 15 ಜನ ಮೀನುಗಾರರ ರಕ್ಷಣೆ

ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬೋಟ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ 15 ಮಂದಿ ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.