ವಿಡಿಯೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

22-09-20 04:23 pm ವಿಡಿಯೋ

ಕನ್ನಡ ಬುಲ್ ಶಿಟ್ ಎಂದ ಲೇಡಿ

ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಲ್ಲ.., ಕನ್ನಡ ಬುಲ್ ಶಿಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್...ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್...ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಐಪಿಸಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ.. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಚ್ಛವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್