ವಿಡಿಯೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

03-10-20 01:28 pm ವಿಡಿಯೋ

ಕಲಾವಿದರ ಕೈಚಳಕ ; ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕುಳಿತ ಮೀನು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಹಿಳೆ !

ಮೀನು ವ್ಯಾಪಾರದ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಲಾವಿದರು ಉರ್ವ ಮೀನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದು ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.