ಫೋಟೊ ಗ್ಯಾಲರಿ

07-09-21 05:12 pm ಫೋಟೊ

ಕಾರವಾರದಿಂದ ನವದೆಹಲಿಗೆ ಹೊರಟ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಸ್ವರ್ಣಿಮ್ ವಿಜಯ್ ಜಾಥಾ

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್‌ಗೆ ಧ್ವಜವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.ಸ್ವರ್ಣಿಮ್ ವಿಜಯ್ ಅಭಿಯಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಬೈಕ್ ಜಾಥಾ ಸವಾರರು.