ಫೋಟೊ ಗ್ಯಾಲರಿ

19-09-21 04:49 pm ಫೋಟೊ

ಇಶಾ ಕೊಪ್ಪಿಕರ್ ಗೆ ಇಂದು ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ

ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಇಶಾ ಕೊಪ್ಪಿಕರ್ ಗೆ ಇಂದು 44 ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮ